เสวนา: แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ยุคใหม่ในระดับอุดมศึกษา

Event Date: 
Monday, 20 August, 2018 - 08:30

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ยุคใหม่ในระดับอุดมศึกษา

วันจันทร์ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.
ณ ห้องฟินิกซ์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จัดโดย สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://drive.google.com/openid=1H9AHeTpd66K5uK-ivrr1ltGYgZlHQZBHRRYum-vXyro หรือแสกน QR Code ที่แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์