งานอ่านบทกวีริมฝั่งโขง ครั้งที่ 1 "ชุมชน วิถี มหานที และศรัทธา"

Event Date: 
Sunday, 12 August, 2018 - 08:00 to Tuesday, 14 August, 2018 - 12:00

งานอ่านบทกวีริมฝั่งโขง ครั้งที่ 1

"ชุมชน วิถี มหานที และศรัทธา"

ร่วมตั้งกองผ้าป่าและผ้าป่าหนังสือกับศิษย์เก่าเราเพื่อน้อง สายศิลปิน นักเขียน นักดนตรี กวี และเพื่อนพ้องที่จะมาร่วมงาน ดังนี้นะครับ

ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2561
ณ เฮือนของฮัก ริมโขงบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
ถ.หนองคาย-โพนพิสัย กม.ที่ 24

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098 9620984

กำหนดการ โดยย่อ

วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม 2561

  • 08.00 น. ตั้งกองผ้าป่าและผ่าป่าหนังสือ
  • 14.00 น. เสวนา "ท่องเที่ยวชุมชน บนความเชื่อ กับเนื้อที่สิ่งแวดล้อม" โดย นักสิ่งแวดล้อม ปราชญ์ชาวบ้าน และท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ
  • 15.00 น. เสวนา "ความเปลี่ยนแปลง แรงศรัทธา โขงนที กับวิถีริมฝั่งที่ยั่งยืน " โดย ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ และนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • 19.00 น. กิจกรรมอ่านบทกวีจากกวีและนักเขียนที่มา หัวข้อ "ชุมชน วิถี มหานที และศรัทธา" สลับดนตรีจากรัล คีงไฟ และคณะนักดนตรี

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2561 

  • 8.00 น. ขบวนแห่ไปยังโรงเรียนบ้านเดื่อใต้เพื่อมอบถวาย ทุกสายผ้าป่า รวมกัน ทั้งชมขบวนการรำต้อนรับ

วันจันทร์ 14 สิงหาคม 2561

  • 9.00 น. นักแสดงละคร คณะฅนทำคนดู ทำการแสดงให้น้องๆ นักเรียนทั้งโรงเรียน ครูอาจารย์ และผู้ปกครองรับชม ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเดื่อใต้
  • 11.00 น. รัล คีงไฟ พร้อมคณะ เล่นดนตรีให้น้องๆนักเรียนฟัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
  • 12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ: กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม