ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

Event Date: 
Monday, 3 September, 2018 - 08:00 to Tuesday, 4 September, 2018 - 16:30

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

"ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า"

รับฟังปาฐกถาพิเศษ "20 ปี สถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย" โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และ "การปฏิรูปกฎหมายกับสังคมไทยในอนาคต" โดย ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย)

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 300 ที่นั่ง เท่านั้น

กำหนดการเพิ่มเติม - งานสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า