สัมมนาวิชาการ "ทฤษฎีวรรณกรรมศตวรรษที่ 20 จากตัวบทถึงบริบท"

Event Date: 
Wednesday, 22 August, 2018 - 13:00

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการสาธารณะ

"ทฤษฎีวรรณกรรมศตวรรษที่ 20 จากตัวบทถึงบริบท"

วิทยากร : ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ และ สุธิดา วิมุตติโกศล

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย โครงการบัณฑิตศึกษาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ร่วมกับสำนักพิมพ์อ่าน

(ลงทะเบียนหน้างาน ไม่มีค่าใช้จ่าย)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์