วันอาเซียน สัมมนา "ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ: คุณูปการต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก"

Event Date: 
Wednesday, 8 August, 2018 - 13:00

วันอาเซียน

ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี สัมมนาหัวข้อ

"ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ: คุณูปการต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก"

วันพุธ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ร่วมสัมมนาโดย

  • ฮูวัยดียะห์ พิศสุวรรณ
  • ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
  • ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

สัมภาษณ์สดจาก UK

  • ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ

ดำเนินรายโดยโดย

  • เอกรินทร์ ต่วนศิริ

จัดโดย โครงการจัดตั้งสถานบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี