เสวนา “.th สู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน”

Event Date: 
Tuesday, 21 August, 2018 - 09:00

ขอเชิญผู้ประกอบการค้าออนไลน์ SMEs – Startup, เว็บมาสเตอร์, นักกฎหมาย และผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ เข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “ปั้นแบรนด์ให้ปัง เริ่มต้นธรุกิจอย่างไรให้ยั่งยืน” และ “พัฒนาการของโดเมนเนมกับกฏหมายต่าง ๆ ที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ”

เข้าร่วมฟังเสวนา ".th สู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน"

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ

งานเสวนานี้ท่านจะได้ฟังเนื้อหาที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และกฏหมาย ท่านจะได้ทราบถึง:วิวัฒนาการของโดเมนเนม .th ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนทิศทางในด้านธุรกิจในอนาคต รู้จักการสร้างแบรนด์หรือเพิ่มช่องทางธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากโดเมนเนม สถานะทางกฎหมายของโดเมนเนมในกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการตระหนักและเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาในกรณีที่โดเมนมีความเกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรชาวยุโรป

นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ

จดชื่ออีเมลภาษาไทย ฟรี โปรโมชั่นพิเศษเมื่อจดโดเมน .th เฉพาะภายในงานเท่านั้น รับคำปรึกษาฟรี เรื่องการตั้งชื่อโดเมนดี ชื่อมงคลกับซินแสโจว ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และฮวงจุ้ย

เสวนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ 
https://www.thnic.or.th/dotth-bizonline/

**สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานเฉพาะผู้ที่ได้รับอีเมลยืนยันจากผู้จัดเท่านั้น