เสวนา “มหาอำนาจกับคาบสมุทรเกาหลี อดีตและอนาคตของระเบียบภูมิภาคแอเชียแปซิฟิก“

Event Date: 
Wednesday, 15 August, 2018 - 13:00

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา

“มหาอำนาจกับคาบสมุทรเกาหลี อดีตและอนาคตของระเบียบภูมิภาคแอเชียแปซิฟิก“

ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ความรู้ด้านเกาหลีศึกษาและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะในวาระ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 

ในงานมีการปาฐกถานำ โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์  ค้ำชู 

และวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่

  • ศ.ดร. สุรชาติ บำรุงสุข
  • ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล
  • ดร.ธีวินท์ สุพิทธิกุล

ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 0-2-218-7266 และ Email: irpolscicu@gmail.com