สัมมนา แนวคิดฯ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ ภายใต้บริบทและความเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบัน"

Event Date: 
Thursday, 23 August, 2018 - 13:00

โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 11

แนวคิดทิศทางและความเป็นไปได้ในการ เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้บริบทและความเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบัน

วันพฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่วมเสวนาโดย

  • จรัส สุวรรณมาลา
  • ถวิล ไพรสณฑ์
  • ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

ดำเนินรายการโดย

  • ชาลินี สนพลาย