กิจกรรม ทวงสัญญาป่าแหว่ง อย่าปล่อยให้ใครมาย่ำยีดอยสุเทพ

Event Date: 
Sunday, 26 August, 2018 - 08:00

กิจกรรม ทวงสัญญาป่าแหว่ง อย่าปล่อยให้ใครมาย่ำยีดอยสุเทพ

วันอาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
บริเวณประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม - Facebook เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ