เสวนา การแต่งงานกับเด็ก: จุดยืนทางศาสนา ช่องว่างทางกฎหมาย กับสิทธิของเด็กหญิง

Event Date: 
Tuesday, 14 August, 2018 - 13:30

มูลนิธิผู้หญิง ร่วมกับ
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา

การแต่งงานกับเด็ก: จุดยืนทางศาสนา ช่องว่างทางกฎหมาย กับสิทธิของเด็กหญิง

วันอังคาร 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.00 น.
ณ โรงแรมวิคทรี พหลโยธิน ซอย 3

นำเสวนาโดย

  • ตัสนิม เจ๊ะตู - มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า
  • อังคณา นีละไพจิต - กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ - คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ - อดีตกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
  • อุษา เลิศศรีสันทัด - มูลนิธิผู้หญิง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม - Facebook มูลนิธิผู้หญิง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์