เวทีเสวนา แนวคิดในการออกแบบ โดยคุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ

Event Date: 
Saturday, 18 August, 2018 - 13:00

เชิญชวนฟังบรรยาย แนวคิดในการออกแบบ และ เสวนาโดย ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ
ดำเนินรายการโดย พอใจ อัครธนกุล

วันเสาร์ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น.
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

* ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ ศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปาธร 2561 สาขาสถาปัตยกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม - Facebook Department of Architecture Co.,Ltd.