เสวนา "เศรษฐกิจไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก"

Event Date: 
Wednesday, 22 August, 2018 - 13:00

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา

“เศรษฐกิจไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก”

วันพุธ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม1 ชั้น 14 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : cdes.nida@gmail.com
หรือ ติดต่อ คุณสุรัตนวดี บุญอยู่ โทร 02-7273644 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

**สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม url ด้านล่างนี้ **
https://goo.gl/forms/Dhu2uJENXlf04IUP2

พื้นที่ประชาสัมพันธ์