เสวนาวิชาการ "การกระจายอำนาจทางการศึกษากับการพัฒนาชายแดนใต้"

Event Date: 
Saturday, 11 August, 2018 - 08:30

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง

"การกระจายอำนาจทางการศึกษากับการพัฒนาชายแดนใต้"

วันเสาร์ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้อง Press Center วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ผู้ร่วมเสวนา

  • รศ.ดร.อิบรอฮึม ณรงค์รักษาเขต
  • ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
  • ผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน
  • เอกรินทร์ ต่วนศิริ
  • จุไรลี่ สาและ
  • รังสรรค์ ทองทา
  • กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

ผู้ดำเนินรายการ

  • ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง
  • ดร.ซัมซู สาอุ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์