สัมมนา Development Economics Reconsidered: from a Gandhian Viewpoint

Event Date: 
Monday, 3 September, 2018 - 13:30

ซีรีส์สัมมนา ขยับ-เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย

ครั้งที่ #1 - Development Economics Reconsidered: from a Gandhian Viewpoint

 

โดย Professor Kazuya Ishii
Faculty of Law, Policy Science and International Society, Kagawa University, Japan

วันจันทร์ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์