สัมมนา Joseph Stiglitz กับความเหลื่อมล้ำที่เราเลือกได้

Event Date: 
Monday, 5 November, 2018 - 13:30

ซีรีส์สัมมนา ขยับ-เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย

ครั้งที่ #3 - Joseph Stiglitz กับความเหลื่อมล้ำที่เราเลือกได้

 

โดย สฤณี อาชวานันทกุล
บริษัท ป่าสาละ จำกัด

วันจันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์