สัมมนา เผชิญหน้า-วิพากษ์: Arturo Escobar กับแนวคิดหลังการพัฒนา

Event Date: 
Monday, 3 December, 2018 - 13:30

ซีรีส์สัมมนา ขยับ-เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย

ครั้งที่ #4 - เผชิญหน้า-วิพากษ์: Arturo Escobar กับแนวคิดหลังการพัฒนา

 

โดย อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์