สัมมนา MIT Poverty Lab กับกุญแจวิเศษของการพัฒนา

Event Date: 
Thursday, 20 December, 2018 - 13:30

ซีรีส์สัมมนา ขยับ-เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย

ครั้งที่ #5 - MIT Poverty Lab กับกุญแจวิเศษของการพัฒนา

 

โดย ดร.ชญานี ชวะโนทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์