สัมมนา ค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen

Event Date: 
Monday, 14 January, 2019 - 13:30

ซีรีส์สัมมนา ขยับ-เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย

ครั้งที่ #6 - ค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen

 

โดย ดร.ธร ปีติดล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์