เสวนา “มุมมองการเมืองในยุคดิจิทัล” รัฐศาสตร์แฟร์

Event Date: 
Friday, 17 August, 2018 - 13:45

พรรคการเมืองยุคใหม่และประชาชนอย่างเรา จะปรับตัวอย่างไรเมื่อการเมืองไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย...

มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ 3 พรรคทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเมืองไทย ในหัวข้อ “มุมมองการเมืองในยุคดิจิทัล” พบกับ

  • สมบัติ บุญงามอนงค์ จากพรรคเกรียน
  • ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว จากพรรคกลาง
  • คุณปกรณ์ อารีกุล จากพรรคสามัญชน 

ดำเนินรายการโดย นายธีรพล บุญนาค นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.45-15.45 น.
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#PolscifairMainstage
#PolsciChulaFair2018