เสวนา "ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย"

Event Date: 
Saturday, 18 August, 2018 - 13:30

เสวนา “ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแบ่งปันแนวคิดบริการสาธารณะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน “เวิร์กช็อปการออกแบบบริการแท็กซี่ไทย” เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2560 ซึ่งแนวคิดที่ได้จากเวิร์กช็อปสามารถนำมาพัฒนาเป็นต้นแบบงานบริการได้หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม โดยโปรโตไทป์แอปพลิเคชั่น “GETTAXI” เป็นหนึ่งในแนวคิดต้นแบบที่จัดแสดงอยู่ใน “GETTAXI โชว์เคสออกแบบบริการแท็กซี่ไทย” ที่ห้อง Material & Design Innovation Center, TCDC กรุงเทพฯ

การเสวนานี้จะเล่าถึง ที่มา การมองปัญหาแบบเข้าใจ ไปสู่กระบวนการการออกแบบบริการ (Service Design) ผลลัพธ์ที่ได้จากเวิร์กช็อป และกระบวนการทำต้นแบบเพื่อทดสอบ รวมถึงประเด็นการเชื่อมโยงจากภาคประชาชนไปสู่ภาครัฐเกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้นำแนวคิดที่เกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ร่วม (Co-creation) นี้ไปพัฒนาจริง ให้เกิดงานบริการแท็กซี่ที่มีมาตรฐานและดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนได้

เสวนา ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย

วันเสาร์ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ