เสวนาสังเวียนฟอรั่ม 2018 หัวข้อ "ก้าวล้ำนำโลก สู่เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy & Transformation"

Event Date: 
Monday, 17 September, 2018 - 18:00
  • มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย
  • สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชิญชวนร่วมงานเสวนาวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม 2018” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Digital Economy & Transformation” สะท้อนแนวคิดการก้าวล้ำนำโลก สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

วันจันทร์ 17 กันยายน 2561 เวลา 18.00-21.00 น.
ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยได้รับเกียรติจากดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์ปาฐก

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม 2018” ในรูปแบบ Gala Dinner บัตรราคา 3,000 บาท สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 061 591 3999, 085 675 9993 หรืออีเมล์: anyawan@gmail.com