เสวนา "อนาคตเด็กบ้านสวนพลู: ทางเลือกแทนการอยู่ในห้องกักตรวจคนเข้าเมืองของเด็กและผู้ปกครอง"

Event Date: 
Wednesday, 15 August, 2018 - 13:00

ขอเชิญร่วมงานเสวนา

"อนาคตเด็กบ้านสวนพลู: ทางเลือกแทนการอยู่ในห้องกักตรวจคนเข้าเมืองของเด็กและผู้ปกครอง"

วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ

ยืนยันการเข้าร่วม อีเมล: pracharin@aprrn.info หรือ โทร 084-573-7818

รายละเอียดเพิ่มเติม - Facebook: Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN)