เสวนาอุษาคเนย์!!!! จับกระแสการเมืองอาเซียนพื้นทวีป: กัมพูชา เมียนมา ลาว

Event Date: 
Tuesday, 21 August, 2018 - 13:00 to 16:00

เสวนาอุษาคเนย์!!!! จับกระแสการเมืองอาเซียนพื้นทวีป: กัมพูชา เมียนมา ลาว

วันที่ 21 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง LA206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดยโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

วิทยากร
บุนคง เพชรดาวฮุ่ง (ลาว)
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี (กัมพูชา)
ดุลยภาค ปรีชารัชช (เมียนมา)

ดำเนินรายการ
ณัฏฐา โกมลวาทิน จากไทยพีบีเอส

วงเสวนาจะชวนถกเรื่องการเมืองเปรียบเทียบในเขตอาเซียนพื้นทวีป ครอบคลุมสามประเทศหลัก ได้แก่ เมียนมาที่มุ่งเน้นไปที่การดุลอำนาจระหว่างทหารกับพลเรือน การเจรจาสันติภาพและการปฏิรูปการเมืองการปกครอง ลาวที่เน้นไปที่การผลัดใบผู้นำและยุทธศาสตร์บริหารจัดการเขื่อนแตกที่อัตตะปือของรัฐบาลลาว และกัมพูชาที่เน้นไปที่ภูมิทัศน์การเมืองหลังเลือกตั้งปลายเดือนกรกฏาคมที่พึ่งผ่านมาหมาดๆ รวมถึงการครองอำนาจของระบอบฮุนเซ็นในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนั้น ยังอาจมีการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงการเมืองระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านพื้นทวีปทั้งสามแห่ง