สัมมนานานาชาติเรื่อง “การจดทะเบียนเกิด ประเด็นทางสุขภาพ และประเด็นทางสังคมของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในประเทศไทย”

Event Date: 
Thursday, 23 August, 2018 - 09:30

วันพฤหัสที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร IPSR มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

เวลา 09.30-10.00 น. ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็น “การจดทะเบียนเกิด ประเด็นทางสุขภาพ และประเด็นทางสังคมของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในประเทศไทย”

11.00-11.15 น. เอกอัครราชทูตเปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป (EU) ในการเสริมสร้างองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสามารถส่งเสริมกระบวนการธรรมาภิบาลและการพัฒนาในประเทศไทย”

และเวลา 11.20-12.00 น. ทูต EU ประจำประเทศไทย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

ประสานงาน คุณสุทธิสิทธิ์ โทร. 096 8265657 และคุณตรีธนา โทร. 086 3929250