เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสากลแห่งการต่อต้านการบังคับให้สูญหาย

Event Date: 
Thursday, 30 August, 2018 - 10:00

เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสากลแห่งการต่อต้านการบังคับให้สูญหาย
วันพฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น. 
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ.วชิระ สามเสน กทม.
จัดโดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) POLICE WATCH
ร่วมกับ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

- กล่าวเปิดโดย สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
- ปากคำญาติมิตรผู้สูญหาย: ปัญหา อุปสรรค และการคุ้มครองจากรัฐ
อดิศร โพธิ์อ่าน* บุตรชาย นายทนง โพธิ์อ่าน อดึดผู้นำแรงงาน
ประทับจิต นีละไพจิตร บุตรี ทนายสมชาย นีละไพจิตร 
อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
- การอุ้มหาย: ปัญหาการสอบสวนที่พิกลพิการ หรือเพราะรัฐบาลไม่ใส่ใจ
วีระ สมความคิด เครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น (คปต.)
สัณหวรรณ ศรีสด ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)
พ.ต.อ. วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร คอลัมนิสต์และผู้เขียนหนังสือ “วิกฤตตำรวจ และการสอบสวน จุดดับกระบวนการยุติธรรม” 
- ปัจฉิมกถา โดย อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
- ดำเนินการโดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
สอบถามเพิ่มเติม: 081-866-2136
**ถ่ายทอดสดที่: โรดแมปปฏิรูปตำรวจ https://www.facebook.com/p.prachyachai/

พื้นที่ประชาสัมพันธ์