[Book Re:public] Book Talk: ประวัติศาสตร์(สำนึก)สำเหนียก

Event Date: 
Sunday, 2 September, 2018 - 17:00

Book Re:public ร่วมกับกลุ่ม Black Circle ขอชวนคุณมาสอดส่องทำความเข้าใจยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเขียนประวัติศาสตร์ ความรู้สึกและสำนึกต่อประวัติศาสตร์ชาตินิยม รวมไปถึงวิพากษ์วิธีวิทยาของการศึกษาประวัติศาสตร์ในสังคมไทยไปด้วยกัน ใน

“Book Talk: ประวัติศาสตร์(สำนึก)สำเหนียก”

เผด็จการไม่เพียงจะควบคุมอำนาจทางการเมืองของประชาชน หากแต่ยังมุ่งเข้าไปควบคุมความทรงจำ ยึดพื้นที่ความทรงจำเดิม สร้างความรับรู้ใหม่ต่อเรื่องราวและผู้คน วางพิมพ์เขียวของการเขียนอดีต - สร้างประวัติศาสตร์เพื่อควบคุมกาลเวลาให้อยู่ในมือพวกเขาตลอดมา ในฐานะที่การเล่าและเขียนประวัติศาสตร์เป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งเพื่อเสริมสร้างอำนาจให้มั่นคง.....

ในทางกลับกัน “ประวัติศาสตร์” เป็นอาวุธหนึ่งที่ถูกนำมาใช้วิพากษ์ เปิดโปง และชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของการกระทำในอดีตของผู้ที่ไม่น่าไว้วางใจ ทั้งที่เคยกุมอำนาจนั้น หรือยังคงอยู่ในอำนาจเสมอมา เพื่อคัดง้างการสร้าง “สำนึก” ประวัติศาสตร์กระแสหลัก ด้วยประวัติศาสตร์อีกชุดหนึ่งจากมวลชนที่ชวนให้เราวิพากษ์ และ “สำเหนียก” ถึงปัญหาบางประการที่ถูกซุกซ่อนไว้ในเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์....

พบกับ
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เจ้าของหนังสือ “ประวัติศาสตร์สำเหนียก”
ดำเนินรายการโดย เก่งกิจ กิติเรียงลาภ 

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ ร้านหนังสือ Book Re:public

พื้นที่ประชาสัมพันธ์