เสวนาสาธารณะ “ซุปเปอร์มาร์เก็ตแหล่งอาหารของยุคสมัย : แนวโน้มและผลกระทบ”

Event Date: 
Saturday, 8 September, 2018 - 14:00

BIOTHAI Foundation and GRAIN
invite you to participate in a public seminar 

มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI) และ GRAIN เชิญร่วมเสวนาสาธารณะ

Supermarkets - today’s food source - Trends and impact
“ซุปเปอร์มาร์เก็ตแหล่งอาหารของยุคสมัย : แนวโน้มและผลกระทบ”

2 - 5pm on 8 September 2018
14.00-17.00 วันที่ 8 กันยายน 2561
ณ สวนชีววิถี Growing Diversity Park
Map : https://goo.gl/maps/dBADHhco41T2

ภาพรวมสถานการณ์การค้าปลีกสมัยใหม่ระดับโลก แนวโน้ม และข้อถกเถียง
Overview of the situation of modern retail trade at the global level, trends and debates Devlin Kuyek / GRAIN Canada

การต่อสู้ของขบวนประชาชนเม็กซิโก ต่อการขยายตัวของการค้าปลีกสมัยใหม่ในอาหารแปรรูป
The struggle of México's People's Movement on the expansion of Retail Control based on Processed Food.
Ramon Vera-Herrera / GRAIN Mexico

การรุกคืบของซุปเปอร์มาร์เก็ตในอัฟริกา
The invasion of supermarkets, wiping out local stores in Afric
Susan Nakacwa GRAIN Uganda

แนวโน้มและความท้าทายในเอเซีย 
Trends and challenges in Asia
Kartini Samon / GRAIN Indonesia

Concentration of food distribution and retail in Thailand 
การรวมศูนย์การกระจายอาหารและการค้าปลีกในประเทศไทย
Witoon Lianchamroon and Kingkorn Narintarakul / BIOTHAI Foundation

หมายเหตุ มีแปลเป็นภาษาไทย 
Presentations in English, translation will be provided in Thai 

สำรองที่นั่ง info@biothai.net
รายละเอียดเพิ่มเติม 02 9853838