เสวนา อาเซียนในพลวัตใหม่ฯ หัวข้อ "อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ"

Event Date: 
Tuesday, 25 September, 2018 - 13:30

ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงาน

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “อาเซียนในพลวัตใหม่และท่าทีของไทย”
ลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ - http://gg.gg/DynamicASEAN

• วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ “สิ่งท้าทายอาเซียน: ปัจจุบันและอีก 5 ปีข้างหน้า”

วิทยากร
- คุณสุทธิชัย หยุ่น 
อดีตผู้ก่อตั้งเครือเนชั่น วันนี้ผู้ก่อตั้ง "กาแฟดำ"
- รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ 
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม 
อาจารย์หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ “อาเซียน: ความขัดแย้งและการจัดการ”

วิทยากร
- ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 
ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดร.ประพิน นุชเปี่ยม 
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดยคุณอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://gg.gg/DynamicASEAN (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ias.chula.ac.th
ติดต่อสอบถามคุณปภังกร โทร: 02-218-7468, E-mail: papungonm@gmail.com

พื้นที่ประชาสัมพันธ์