เสวนา “Fashion from Waste” โดย Monique Collignon

Event Date: 
Saturday, 1 September, 2018 - 14:00

เสวนา “Fashion from Waste” โดย Monique Collignon

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 / เวลา 14.00 – 16.30 น.
ห้องออดิทอเรียม TCDC กรุงเทพฯ

รับสมัคร 100 คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ - https://web.tcdc.or.th/en/Events/Detail/30088

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

TCDC ร่วมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ และบริษัท Indorama Ventures PCL จัดการเสวนา “Fashion from Waste” โดย Monique Collignon นักออกแบบระดับรางวัลจากเนเธอร์แลนด์

ในการเสวนาครั้งนี้ Monique จะมาแบ่งปันเรื่องราวของ Slow Fashion ที่ถูกหลอมรวมเข้ากับความเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม โดยเอกลักษณ์นี้ได้สะท้อนออกมาที่ผลงานออกแบบของเธอ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาสามารถนำไปใช้ต่อยอดหรือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ