งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 8

Event Date: 
Tuesday, 11 September, 2018 - 09:00

สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอหัวข้อวิชาการด้านภาพยนตร์ที่หลากหลาย ในงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 8 ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์, การเซ็นเซอร์และศาสนา, เรื่องเล่าในภาพยนตร์, อนาคตของสื่อภาพยนตร์

งานจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ : www.fapot.org

กำหนดการ

09.30 น. ลงทะเบียน

9.30 - 10.45 น. ประวัติศาสตร์ กับ ภาพยนตร์

นางสาวสุวรรณ ของชิต บุรทัต และประวัติศาสตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ภาพยนตร์ไทน เมื่อ ๑๐๐ ปีก่อน (ทศวรรษ 2460) โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

โรงภาพยนตร์กับวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๒๐ โดย ปฏิพัทธ์ สถาพร

จาก “เสือ” สู่ “สิงห์” ถึง “มือปืน”: การเคลื่อนเปลี่ยนของสังคมไทยในควันปืนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แอ็คชั่นไทย (พ.ศ. 2490-2550) โดย อิทธิเดช พระเพ็ชร

10.45 - 11.00 น. พัก (15 นาที)

11.00 – 12.15 น. การเซ็นเซอร์ และ ศาสนา

A Decade of Censorship in Thai Cinema 2007 – 2017 โดย สุดารัตน์ มุสิกวงศ์ และ มาลินี คุ้มสุภา

มิติการตลาดและวัฒนธรรมในการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์:สำรวจปรากฏการณ์ประท้วงและเกาะกระแสโฆษณาภาพยนตร์ไทยในประเด็นศาสนา โดย ชานนท์ ลัภนะทิพากร

จาก “นางนาก” ถึง “พี่มาก...พระโขนง” กับมิติของพุทธศาสนาที่เปลี่ยนผันไป โดย เดโชพล เหมนาไลย

12.15 – 13.15 น. พักกลางวัน

13.15 - 14.30 น. เรื่องเล่าในภาพยนตร์

หนุมานในภาพยนตร์ไทย: ตัวละครในวรรณคดีราชสำนักสู่สื่อภาพยนตร์ในกระแสวัฒนธรรมประชานิยม โดย ณรงศักดิ์ สอนใจ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนบทภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องเล่าและเหตุการณ์จริง โดย องอาจ หาญชนะวงษ์

ปรัชญากับภาพยนตร์ : ภาพยนตร์ในฐานะปรัชญาและปรัชญาในฐานะภาพยนตร์ โดย พิพัฒน์ สุยะ

14.30 - 14.45 น. พัก (15 นาที)

14.45 – 16.00 น. อนาคตของสื่อภาพยนตร์

ความพร้อมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ยุคดิจิทัล โดย ภาสวรรณ กรกชมาศ

การผลิตภาพยนตร์โดยใช้วิธีการถ่ายทำวีดิทัศน์แนวตั้ง โดย ชญานุช วีรสาร

The Pursuit of ASEAN Cinema: มองภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกรอบแนวคิดภาพยนตร์ข้ามชาติ (transnational cinema) และการเดินทางของผู้กำกับ ดารา และซิเนไฟล์ โดย วิกานดา พรหมขุนทอง

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม