เครือข่ายภาคตะวันออก จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยา ประเด็นปัญหา และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการรวมพลัง คัดค้าน

Event Date: 
Sunday, 2 September, 2018 - 13:00
เครือข่าย ทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยา ประเด็นปัญหา และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการรวมพลัง คัดค้าน พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ในวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ. อาคารเรียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ 2 ท่าน
ภญ.ดร. ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ หมายเลข 0907744047
ภก. ดร. ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์ หมายเลข 0894542071