แถลงข่าวให้หยุดโครงการ EEC

Event Date: 
Monday, 3 September, 2018 - 10:00

ตามที่รัฐบาลกำลังทำโครงการ EEC พวกเราตามท้ายรายชื่อนี้เห็นว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่จะส่งผลร้ายต่อประเทศชาติ และรัฐบาลยังสามารถหยุดยั้งได้ทัน จึงขอแถลงข่าวคัดค้านด้วยข้อมูล Hard Facts และให้ข้อเสนอแนะใหม่ต่อโครงการนี้ จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน เวลา 10:00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 5 โซนซี ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมคัดค้านและเสนอแนะแนวทางใหม่ ประกอบด้วย
- อ.ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานสถาปนิกทวีธา จำกัด (https://bit.ly/2MZPzgo)

- รศ.ดร.บุญเทียม เขมาภิรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 4 สมัย สังกัดพรรคประชากรไทย https://bit.ly/2PMQVd6

- ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ https://bit.ly/2BXCVu3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้ประสานงาน โทร. 089.922.9899
www.facebook.com/dr.sopon4