งานแสดง ศิลปะนานาพันธุ์ (มูลนิธิไชยวนา)

Event Date: 
Saturday, 29 September, 2018 - 13:00

มูลนิธิไชยวนา ขอเชิญร่วมงานแสดงศิลปะนานาพันธุ์

วันเสาร์ 29 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ สวนครูองุ่น มาลิก มูลนิธิไชยวนา (ทองหล่อ ซอย 3 สุขุมวิท 55)

ภายในงาน แสดงปาฐกถาศิลปะนานาพันธุ์ เรื่อง "วิกฤต-การเมือง-ศิลปะ-ประวัติศาสตร์" โดย ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร