ประวัติศาสตร์เมืองกรุงเทพฯ หลากหลายแง่มุมชีวิตเมืองและความทรงจำกระฎุมพี

Event Date: 
Monday, 17 September, 2018 - 08:30

ประวัติศาสตร์เมืองกรุงเทพฯ หลากหลายแง่มุมชีวิตเมืองและความทรงจำกระฎุมพี

วันจันทร์ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.15 น. เสวนาวิชาการ "Bangkok Chic: หลากหลายแง่มุมชีวิตเมืองและความทรงจำกระฎุมพี" โดย

  • วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
  • วีรยุทธ ปีสาลี
  • พงศกร ชะอุ่มดี

13.30 น. เสวนาวิชาการ "ทำยังไงไม่ให้ทะเลาะกัน? ประวัติศาสตร์การพัฒนาและชุมชนเมือง" โดย

  • ชาตรี ประกิตนนทการ
  • รังสิมา กุลพัฒน์
  • นนทพร อยู่มั่งมี

ดำเนินรายการโดย จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์