เสวนาพิเศษเนื่องในวันประชาธิปไตยสากล หัวข้อ “ สัญญาณการเลือกตั้ง ทิศทางการเมืองไทย ต่ออนาคตสันติภาพปาตานี”

Event Date: 
Saturday, 15 September, 2018 - 13:00

เชิญชวนร่วมเสวนาพิเศษเนื่องในวันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน เสวนาพิเศษเนื่องในวันประชาธิปไตยสากล หัวข้อ “ สัญญาณการเลือกตั้ง ทิศทางการเมืองไทย ต่ออนาคตสันติภาพปาตานี”  ในวัน เสาร์ที่ 15 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม PATANI CENTER  อาคารคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี(หลังเก่า) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

วิทยากรร่วมเสวนาโดย

สมบัติ บุญงามอนงค์ 
ตัวแทนพรรคเกียน *
* (อยุ่ในขั้นตอนการขอจดทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

อารีเพ็ญ อุตรสิทธุ์ 
ตัวแทนพรรคประชาชาติ

จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ 
ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์

จาตุรนต์ ฉายแสง 
ตัวแทนพรรคเพื่อไทย

พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ 
ตัวแทนพรรคสามัญชน

ปิยบุตร แสงกนกกุล
ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่

อาเต็ฟ โช๊ะโก
ขบวนการกำหนดชะตากรรมตนเอง(ปาตานี) *
*ขบวนการกำหนดชะตากรรมตนเอง(ปาตานีเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองในระบบการเมืองไทยแต่อย่างใด

จัดโดย สหพันธ์นิสิต นักศึกษา นักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS)