มหาเธร์กับการเมืองใหม่ในมาเลเซีย

Event Date: 
Sunday, 16 September, 2018 - 13:00

มหาเธร์กับการเมืองใหม่ในมาเลเซีย

จัดโดยโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง LA107 คณะศิลปศาสตร์ (ริมน้ำ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร
ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน
ดุลยภาค ปรีชารัชช
สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูลสุข

ดำเนินรายการโดย จอมพล ดาวสุโข

ขับเคลื่อนโดย กลุ่มสานฝันวิชาการ

เน้นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเมืองมาเลเซีย การต่างประเทศมาเลเซีย การเมืองเปรียบเทียบ และ One Belt One Road ของจีนในมาเลเซีย