เสวนาประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ เรื่อง “นโยบายและมาตรการป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและข้อเสนอที่เป็นธรรม”

Event Date: 
Sunday, 16 September, 2018 - 12:00

เสวนาประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ เรื่อง “นโยบายและมาตรการป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและข้อเสนอที่เป็นธรรม” วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 12.00-1700 น. ณ  ห้องประชุมอนุสรณ์ 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ราชดำเนิน  กรุงเทพฯ จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และเครือข่ายภาคประชาชน

 

12.00 – 13.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร

13.00 – 16.30 น.  เสวนา เรื่อง “นโยบายและมาตรการป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจ

และข้อเสนอที่เป็นธรรม”  นำเสวนาโดย  รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร  นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) อาจารย์ สฤณี อาชวานันทกุล  นักวิชาการอิสระ/กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมกับตัวแทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน คุณสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

ดำเนินการเสวนาโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล  รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA WATCH)

16.30 – 17.00 น.  สรุปปิดเวทีเสวนา