สัมมนาวิชาการเรื่อง '200 ปีชาตกาล คาร์ล มาร์กซ์ 100 ปีชาตกาล หลุยส์ อัลธูแซร์ ว่าด้วยการก่อรูปของทุน รัฐ และสังคม'

Event Date: 
Wednesday, 24 October, 2018 - 14:00

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พรรคลูกระนาด และ Group of Comrades ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง '200 ปีชาตกาล คาร์ล มาร์กซ์ 100 ปีชาตกาล หลุยส์ อัลธูแซร์ ว่าด้วยการก่อรูปของทุน รัฐ และสังคม' ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ห้อง 501 (pol-law 501) อาคารคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่เวลา 14.00 - 20.00 น. 

โดยมีกำหนดการดังนี้
14.00 - 14.30 น. : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
14.30 - 18.00 น. : หัวข้อ 'การก่อรูปและการเปลี่ยนผ่านของรัฐ' โดย คุณสุรัตน์ สกุลคู
หัวข้อ 'อุตสาหกรรมไอดอล กับการเปลี่ยนคนให้เป็นสินค้า' โดย คุณ ชัชวาล พุทธวงษ์
หัวข้อ 'ปรัชญาปฏิวัติของคาร์ล มาร์กซ์' และ 'การก่อรูปทางสังคมกับมาร์กซิสต์แบบโครง
สร้างนิยม' โดย คุณ จักรพล ผลละออ
ดำเนินรายการโดย คุณสหชาติ วงษ์กะวัน
18.00 - 19.00 น. : ช่วงแลกเปลี่ยน ตอบคำถาม
19.00 น. : จบงานสัมมนา

สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesQQT6_OCZbi9OyYsBzxrWGShSVGH7nhIp5NySiAb4InzY3w/viewform
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : jakkapon.official@gmail.com

พื้นที่ประชาสัมพันธ์