เสวนา หัวข้อเรื่อง สิทธิ และ โอกาสของคนรุ่นใหม่ ในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 

Event Date: 
Tuesday, 16 October, 2018 - 09:00

เครือข่ายนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนา หัวข้อเรื่อง สิทธิ และ โอกาสของคนรุ่นใหม่ ในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560  ในวันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 6-1 (ห้อง ทวี บุณยเกตุ)

โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนา คือ
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณ ช่อ พรรณิการ์ วานิช
โฆษกพรรคอนาคตใหม่
คุณ แมน ปกรณ์ อารีกุล 
โฆษกพรรคสามัญชน 
กล่าวเปิดเสวนาโดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์