งานแถลงข่าวรายงานและเวทีเสวนา “เราสู้เพื่อปกป้องบ้านของเรา” การตอบโต้นักปกป้องสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเลย ประเทศไทย

Event Date: 
Tuesday, 2 October, 2018 - 10:00

นักปกป้องสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกคุกคาม เป็นเวลากว่าทศวรรษ สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับชุมชนของนักปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบและแสดงความรับผิด รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ จากผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดจากการทำเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย การณรงค์เหล่านี้ทำให้พวกเขาถูกตอบโต้และถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ฟอร์ติฟายไรต์จะแถลงข่าวเปิดตัวรายงานจำนวน 90 หน้าที่บันทึกข้อมูลของการละเมิดสิทธิมนูษยชนและการปฏิบัติชอบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเป็นเวลายาวนานกว่าทศวรรษ ต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องสิ่งแวดล้อมคนอื่น ๆ ในจังหวัดเลย รายงานฉบับนี้ “เราสู้เพื่อปกป้องบ้านของเรา” การตอบโต้นักปกป้องสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเลย ประเทศไทย ฟอร์ติฟายไรต์ใช้เวลาสามปีในการเก็บข้อมูล โดยมีการสัมภาษณ์ผู้เสียหายและประจักษ์พยาน จากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 59 ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์คดี ฟอร์ติฟายไรท์ได้ตรวจสอบหลักฐานที่เป็นอกสารมากกว่า 1900  หน้า วีดีโอกว่า 500 คลิป และรูปภาพมากกว่า 1000 ภาพ รายงานนี้ให้ข้อมูลการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจำกัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ความมั่นคงปลอดภัย การจำกัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิที่จะอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี  รายงานฉบับนี้ยังได้รวบรวมเรื่องราวของความเข้มแข็งไม่ย่อท้อของสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด

วิทยากรในเวทีเสวนา ประกอบด้วย

  • ตัวแทนจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด
  • ส.รัตนมณี พลกล้า ผู้ประสานงานและก่อตั้งมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
  • สุธารี วรรณศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ฟอร์ติฟายไรท์

ผู้ดำเนินรายการ

  • เอมี สมิท ผู้อำนวยการบริหาร ฟอร์ติฟายไรท์

 

เวลา: วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

สถานที่: สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

มีบริการล่ามภาษาไทยและอังกฤษระหว่างการแถลงข่าวและเวทีเสวนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อขอสัมภาษณ์ กรุณาติดต่อ

เอมี สมิท ผู้อำนวยการบริหาร ฟอร์ติฟายไรท์ +66.87.795.5454, amy.smith@fortifyrights.org; Twitter: @AmyAlexSmith, @fortifyrights

(ภาษาอังกฤษ)

สุธารี วรรณศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ฟอร์ติฟายไรท์ +66.61.545.0524, Sutharee.wannasiri@fortifyrights.org; Twitter: @Suthareew, @fortifyrights

(ภาษาไทยและอังกฤษ)

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์