กิจกรรมวันงานที่มีคุณค่าสากล

Event Date: 
Sunday, 7 October, 2018 - 08:30

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) 
ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมวันงานที่มีคุณค่าสากล หรือ Decent Work Day ขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม เพื่อการรณรงค์ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าในสถานที่ทำงานซึ่งแรงงานทั่วโลก ในทุกภาคส่วน แรงงานในระบบและนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ ต่างก็ออกทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และการผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอย่างมีคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีนี้จะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-13.00 น ณ จุดนัดพบที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เคลื่อนขบวนรณรงค์ไปบนถนนราชดำเนิน เพื่อไปที่ทำเนียบรัฐบาล บริเวณประตู 5

และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน โดยมาจากองค์กรแรงงานต่างๆ อันประกอบไปด้วย สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน สภาแรงงาน และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์