ประชุมทางวิชาการ Decentralizing Lanna: ออกจากศูนย์อำนาจล้านนา ครั้งที่ 1

Event Date: 
Saturday, 17 November, 2018 - 09:00

พบกับงานประชุมทางวิชาการ Decentralizing Lanna: ออกจากศูนย์อำนาจล้านนา ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

งานประชุมทางวิชาการ Decentralizing Lanna: ออกจากศูนย์อำนาจล้านนา ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 3502 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

งานเสวนานี้เริ่มจากคำถามที่ว่า เราสามารถจะพูดถึงล้านนา โดยไม่จำเป็นต้องให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางได้หรือไม่ เราสามารถจะนิยามคำว่า "ล้านนา" ขึ้นใหม่ ให้มันมีพลังมาจากการเคลื่อนย้ายศูนย์กลางที่มัดรวมอยู่ที่เชียงใหม่ได้หรือไม่ เชิญผู้สนใจมาร่วมกันค้นหาคำตอบกันได้

ร่วมจัดงานโดย วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง และหน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ม.แม่ฟ้าหลวง
 

09.00 น. Key Note Speaker : รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล ประเด็น "ล้านนา: ชุมชนจินตนาการกับพยานประวัติศาสตร์"

11.00 น.

1) "ล้านนาดิจิทัล: configuring Lanna on Twitter" โดย คุณธีรมล บัวงาม สำนักข่าวประชาธรรม

2) "ครูบานอกล้านนา" โดย อ.พิสิษฏ์ นาสี คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

12.30 น. อาหารกลางวัน

13.30 น.

3) " 'ล้านนา' ไม่เท่ากับเชียงใหม่? : ที่มาภูมินามและความหมายในบริบทรัฐจารีต" โดย อ.วิชญา มาแก้ว ม.ราชภัฏเชียงใหม่
4) “การเมือง/ท้องถิ่น/ฟุตบอล/ล้านนา” โดย อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ ม.แม่ฟ้าหลวง
5) "พุทธ-ศิลป์หริภุญไชยใต้เงาล้านนา" โดย อ.มนวัธน์ พรหมรัตน์ ม.วลัยลักษณ์
6) ""จามเทวี" ตัวตนและอุดมคติ" โดย คุณเฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี นักวิชาการอิสระ
7) "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับพระนางจามเทวี การศึกษาจากชื่อบ้านนามเมือง" โดย ผศ.โอฬาร รัตนภักดี วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์