แถลงข่าว "สารถึงหัวหน้า คสช.ก่อนเยือนญี่ปุ่น: 10 ปีบทเรียน JTEPA สู่ความตกลง CPTPP"

Event Date: 
Thursday, 4 October, 2018 - 10:00

วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. นี้ เวลา 10.00-12.00 น. ณ สวนชีววิถี ไทรม้า จ.นนทบุรี

FTA Watch ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. จะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการวันที่ 8-10 ต.ค.นี้ ประการหนึ่งเพื่อขอให้ญี่ปุ่นช่วยให้ไทยได้เข้าราวมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP) นั้น กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชา (FTA Watch) และภาคีเครือข่าย ขอส่งสารถึงหัวหน้า คสช.

จึงขอเรียนเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมการแถลงข่าว "สารถึงหัวหน้า คสช.ก่อนเยือนญี่ปุ่น: 10 ปีบทเรียน JTEPA สู่ความตกลง CPTPP"

นำเสนอโดย

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ "ไทยถังขยะโลกผลพวง JTEPA"

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี "CPTPP แก้กฎหมายพันธุ์พืชเพื่อยึดกุมทรัพยากรชีวภาพ"

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธาน FTA Watch "เข้าร่วม CPTPP หายนะของสังคม"

หมายเหตุ - JTEPA ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์