เสวนา 42 ปี 6 ตุลาฯ จุฬาฯ มองอนาคต

Event Date: 
Sunday, 14 October, 2018 - 10:00

พบกับงานเสวนาสุดพิเศษ 2 ของงาน "บทเรียนในอดีตสู่การพัฒนาในอนาคต" และ  "ประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า:ความฝัน ความหวัง และโอกาส" 

พบกับงานเสวนาสุดพิเศษ 2 ของงานพบกับ 2 เสวนาสุดพิเศษในงาน "42 ปี 6 ตุลาฯ จุฬาฯมองอนาคต" ประกอบด้วย
1.เสวนา "บทเรียนในอดีตสู่การพัฒนาในอนาคต" โดย
-คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคอนาคตใหม่
-คุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี จากพรรคประชาธิปัตย์
-คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ จากพรรคเกรียน
-คุณชุมพล ครุฑแก้ว จากพรรคกลาง
-คุณตรีรัตน์ สิริจันทโรภาส จากพรรคเพื่อไทย
-คุณสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ จากพรรคสามัญชน

2.เสวนา "ประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า: ความฝัน ความหวัง และโอกาส" โดย
-คุณสฤณี อาชวานันทกุล Columnist 
-คุณธัญชนก คชพัชรินทร์ เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท
-คุณณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง SPACETH.CO
-คุณกฤษ พัฒนสาร แฟนพันธุ์แท้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนได้ที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoNVt7WGhqgQLd4NfSdrwFocJveoEkqPJrnfsJIdL5dbDtSQ/viewform

พื้นที่ประชาสัมพันธ์