สัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ: "เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)"

Event Date: 
Thursday, 25 October, 2018 - 13:00
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ: "เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง LA107 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

กล่าวเปิดงาน
โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
 
ปาฐกถาพิเศษ: “เส้นทางสายไหม กับโอกาสของประเทศในกลุ่ม CLMVT”
โดย คุณ หยาง หยาง 
ที่ปรึกษาด้านการเมืองและสารนิเทศสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
และเสวนาเรื่อง “การเติบโตของ CLMVT โอกาสและความท้าทาย”
โดย
1.ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ 
และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
2.คุณเชาวลิต เอกบุตร
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี
 
3.คุณสวี เกินโหลว 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมระยองไทยจีน
 
ดำเนินการเสวนาโดย
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
**หมายเหตุ มีล่ามแปลภาษา จีน-ไทย ตลอดงาน**
--------------------------------------
*งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ >>https://goo.gl/kj8dqS
**ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันที่ 19 ตค 2561 เวลา 16.00 น.**
 
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว 
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2404

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์