รำลึก บทเรียนที่คนไทยไม่เคยลืม และไม่เคยจำ "รำลึก 42 ปี 6 ตุลา 19" ที่มหาวิทยาลัยพะเยา

Event Date: 
Saturday, 6 October, 2018 - 19:00

ณ บริเวณป้ายหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 1 ทุ่ม ของวันที่ 6 ตุลา 2561

โดยในกิจกรรมจะมีการจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์ 6 ตุลา และ ร่วมร้องเพลง ตุลาอาลัย เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนนิสิต นักศึกษาผู้เสียสละ

จัดโดย พลังใหม่ประชาธิปไตย 
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์