เสวนาหัวข้อ: "การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง"

Event Date: 
Monday, 15 October, 2018 - 09:00
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาหัวข้อ : "การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 4  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ร่วมเสวนาโดย
 
1. คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
 
2. รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
3. ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ผู้บริหาร ABSMEDiQ
 
4. คุณสิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีไอดับบลิว โพรดัคส์ จำกัด
 
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
**งานเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมและทำข่าวงานเสวนาดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2404
ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทาง www.econ.tu.ac.th 
และทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial
และรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาได้ที่ https://www.youtube.com/EconTUOfficial

พื้นที่ประชาสัมพันธ์