เสวนาหัวข้อ “ปริทัศน์ คนเดือนตุลา 45 ปี 14 ตุลาคม 2516”

Event Date: 
Friday, 12 October, 2018 - 13:00

ศุกร์ 12 ตุลาคม นี้ เวลา 13.00 – 16.00 น. ขอเชิญทุกท่านพบกันที่ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการรัฐศาสตร์เสวนา 70 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ก่อตั้งโดย อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2409)

จัดเสวนาหัวข้อ “ปริทัศน์ คนเดือนตุลา 45 ปี 14 ตุลาคม 2516”
และเปิดตัวหนังสือ“ปริทัศน์ คนเดือนตุลา-Octobrist Reviews” /

หนังสือ “ตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง”

------------------------
กำหนดการ 

12.30-16:00 น. 
ลงทะเบียน

13.00 น.
กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.15 น. - 13:30 น.�แนะนำหนังสือ “ปริทัศน์ คนเดือนตุลา และ ตุลา-ตุลา” 
โดย ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต

13.30 น. - 15:30 น. 
เสวนาหัวข้อ “ปริทัศน์ คนเดือนตุลา 45 ปี 14 ตุลาคม 2516”
ร่วมเสวนาโดย: 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
มูลนิธิโครงการตำราฯ

สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 
คนเดือนตุลา 

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
iLaw

ดำเนินรายการ
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ 

พิธีกร: อัครพงษ์ ค่ำคูณ 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.

จัดโดย/Host - คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ - มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

หมายเหตุ 
- ลงทะเบียนหน้างาน 100 ท่านแรก รับหนังสืออภินันทนาการ
- ในวันงานจำหน่ายหนังสือราคาพิเศษสุด
- ติดต่อสอบถาม / - มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Tel. / Fax 02-424-5768, 02-433-8713,
E-mail: textbooksproject@gmail.com
Line@ : @eey2061v

พื้นที่ประชาสัมพันธ์