เสวนา การเลือกตั้งกับอนาคต การพัฒนาในอีสาน

Event Date: 
Wednesday, 17 October, 2018 - 13:00

We watch เชิญชวนร่วมงาน “เสวนาทางวิชาการ “การเลือกตั้งกับอนาคตการพัฒนาในอีสาน”

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พื้นที่ประชาสัมพันธ์