อัพเดทล่าสุดเมื่อ 14 นาที 55 วินาที ที่ผ่านมา

บรรยายประจำปี 2561 มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์: ประวัติศาสตร์ศิลปะสร้างชาติ (ชาตรี ประกิตนนทการ)

Event Date: 
Saturday, 3 November, 2018 - 09:30

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ขอเชิญร่วมงานบรรยายประจำปีพุทธศักราช 2561

ประวัติศาสตร์ศิลปะสร้างชาติ

โดย ร.ศ. ชาตรี ประกิตนนทการ

วันเสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ เทเวศร์ กรุงเทพฯ